• Refleksje

    Joy

    Obecnie odczuwam przemożną chęć życia w pełni radości. Takiej radości, która wypływa z mojego wnętrza. Tej czystej, niekontrolowanej i spontanicznej. Takiej radości z dnia codziennego. Będąc niedawno u rodziców, poczułam przemożną potrzebę aktywności…