Wywiady

Dorota Osińska- Im więcej przeżywasz, im więcej doświadczasz, tym więcej jest ciebie

Życie jest nieustanną wędrówką po naszym wnętrzu.

Jest przepięknym odkrywaniem własnych talentów i możliwości.

Jest cierpieniem, jest radością.

Jest także odwagą, która w pewnym momencie naszego życia potrafi popchnąć nas do działania.

Kiedy zaczynamy podążać własną ścieżką, to nagle zaczyna się w nas przebudzać nasze własne JA.

Zaczynamy pokazywać światu swoją wizję.

Stajemy się kreatorami własnych idei i myśli.

A wtedy dajemy innym swoją energię.

A na poziomie energetycznym nie da się niczego udać, bo tam jest po prostu ukryta prawda o nas samych.

Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, choć czasem nie jesteśmy tego świadomi.

Dorota Osińska wyruszyła w swoją pasjonującą wędrówkę życia. I o niej właśnie jest ta rozmowa. O tym KIM JA JESTEM.