• Koncerty

    Doświadczanie w tu i teraz

    Czekałam na to muzyczne spotkanie. Cieszyła się na nie cała moja istota. Ucieszyłam się także, kiedy będąc już w “Ukrytym miejscu” usłyszałam słowa Anny Marii: “Jak Wy pięknie wszyscy wyglądacie”. Gdy pokazywałam bilet…